Lidköpings Kommun

  • Mars Base

The Green Collaboration Space concept supports local medium-sized enterprises investing in green technologies directed at export markets. The support provided is an extension of an educational system and a demo environment. Both social and technical innovations have been transferred from the space industry: ideas from a future base on Mars for creating resource-lean, compact towns and building ecocyclic societies in which everything is recycled or recovered. This is the same approach as when NASA and the ESA tackle complex problems: collaboration across sectors and disciplines with an “everything is possible” mindset.

Konceptet Green Collaboration Space utvecklas med syfte att ge stöd till små och medelstora företag som satsar på grön teknik inriktat på exportmarknader. Konceptet bygger på att Lidköpings kommun i samarbete med Down to Earth utvecklar ett innovationssystem för utbyten mellan näringsliv, utbildning och samhälle. Teknologier och arbetsmetodik överförs från rymdindustrin. Framtidens bas på Mars ger inspiration för att skapa resurssnåla, kompakta städer och ett kretsloppssamhälle där allt återvinns. Med ett tillvägagångssätt som när NASA och ESA tar sig an komplexa problem med en ”allt-är-möjligt-mentalitet”.

Cases