Down to Earth

är ett 10-årigt initiativ med det övergripande målet att stimulera svensk industri i syfte att skapa nya spännande arbeten för unga baserade på hållbara koncept och teknologier. Down to Earth initierades hösten 2009 av Umbilical Design AB med stöd av Jönköping International Business School (JIBS) i samarbete med partners från näringsliv och samhälle.

Umbilical Design grundades 2001 av rymddesignern Cecilia Hertz. Umbilical Design har utsetts av den europeiska rymdorganisationen ESA till en nationell så kallad Space Technology Broker. Uppdraget innebär ett ansvar för att utveckla tekniköverföringen från rymdsektorn till svenska industriföretag. Umbilical Design har sedan starten erbjudit tjänster inom design och arkitektur för rymden och andra extrema miljöer.

Down to Earth innovationsprocess

Down to Earth erbjuder en unik innovationsprocess med rymden som inspiration för nästa generations hållbara produkter och tjänster. Genom att kombinera kompetenser inom hållbarhet, affärsutveckling, design och rymdteknik med kompetens kring uppdragsgivarens verksamhet hittar vi nya infallsvinklar, idéer och koncept. Down to Earth arbetar i team med syfte att katalysera utvecklingsarbetet och möta företagens behov av nya lösningar. Vi involverar studenter i den kreativa processen som har möjlighet att ta vidare nyvunnen kunskap i form av projekt och examensarbeten i Down to Earth outcubator.

Med tillgång till ESA:s unika databaser över teknologier och material, så kan vi sedan arbeta vidare med konkret tekniköverföring inom utvalda områden. Vi arbetar också med konceptuell överföring från rymdindustrin som inte är baserad på enskilda teknologier eller material. Tekniköverföring från en disciplin till en annan är särskilt effektiv på rymdområdet, där tekniken är utvecklad för extrema miljöer och måste vara tillförlitlig och hållbar med mycket hög standard. På jorden är vi omgivna av spännande produkter, tjänster och tekniska system som har sitt ursprung inom rymdindustrin och som nu genererar vinster för företag på en mängd andra marknader.

Genom att etablera Down to Earth innovationsprocess har vi som målsättning att Sverige blir ledande inom ESA:s nätverk för rymdtekniköverföring i Europa inom fem års tid. Down to Earth vision är att skapa framtidens jobb som tillväxtmotor för Sverige.

Down to Earth project – Commercializing Space Technologies for a Sustainable Earth

Down to Earth är ett förnyelseprojekt som kommersialiserar rymdteknologier för en hållbar utveckling på jorden. Down to Earth avser att öka kommersialiseringsgraden av rymdteknik i Sverige. Varje investerad euro i rymdsektorn kommer samhället åter 15-20 gånger enligt ESA. Down to Earth är ett internationellt samarbete mellan universitet, näringsliv och rymdorganisationer.

Med Down to Earth vill vi inspirera till samverkan för innovation. Rymden används som ett verktyg för att agera på globala utmaningar (vatten, energi, miljö, hälsa, städer, transport). Down to Earth syfte är att stimulera svensk industri och skapa nya spännande arbeten för unga baserade på hållbara koncept och teknologier. Rymdtekniköverföring är en potentiell tillväxtmotor för Sverige och innovationskraft för svensk industri.

Down to Earth-projektets första innovationskoncept lanserades i den svenska paviljongen ”Spirit of innovation” på världsutställningen i Shanghai 2010. Den första fasen i projektet har delfinansierats av Tillväxtverket, med stöd av Sverigekommittén Expo 2010 och Exportrådet, samt av de första uppdragsgivarna Electrolux, Academedia och Lidköpings kommun. Med delfinansiering av EU-projektet VästKraft har Down to Earth inlett en innovationsprocess med två partnerföretag, SKF och Volvo Personvagnar AB, som start på en stor satsning för Göteborgsregionen.

Kontakt

Down to Earth söker ständigt kontakt med intressanta samarbetspartners och uppdragsgivare. Sänd in förfrågan via kontaktformuläret eller skicka in din arbetsansökan. Gå med i vårt kollaborativa nätverk!

Initiativtagare

I samarbete med

Med stöd från