AcadeMedia

The TRAINing concept has been developed to deal with the future challenges facing schools. What is a school and what is the smallest unit that constitutes a school? New learning environments are needed and one way to achieve this could be to envisage a train and a train journey as a learning environment. Students learn along the way, and all necessary technology is integrated into their carriage, which is fitted in keeping with the notion of volume management so that they can live and work in a confined space, like in the space station. The students can also report home to a fixed point through a link-up to a “mission control centre”.

Konceptet TRAINing är utvecklat för de utmaningar som framtidens skola ställs inför. Vad är en skola och vad är det minsta som utgör en skola? Nya läromiljöer behövs och ett koncept som utvecklades var att se tåget och en tågresa som en läromiljö. Studenter lär sig under resans gång. All nödvändig teknologi är integrerad i tågvagnen som är inredd med tanke på ”volume management” för att kunna leva och arbeta på begränsad volym, som på rymdstationen. Dessutom kan studenterna rapportera tillbaka till skolan genom att vara kopplade till ett konceptuellt ”mission control center”.

Cases