Electrolux

To reduce the strain on natural resources, consumption will have to be more service-focused. This will be a challenge for goods-producing companies. The Nutrient Calculator concept has been produced to investigate how companies can develop service solutions linked to white goods and physical products, and take greater responsibility as manufacturers. Electrolux looked into the problem that one in every four bags of purchased groceries is discarded: how can food waste be reduced in our kitchens? The solution was taken from the space sector with nutritional data for astronauts; information about individual nutrient needs are transferred to a mobile application that interfaces with the domestic or restaurant kitchen or supermarket, thus optimising both nutrition and waste – exactly like in a space station.

Konceptet Nutrient Calculator är framtaget för att undersöka hur nya servicelösningar kan kopplas till fysiska produkter. För att minska trycket på naturresurserna behöver konsumtionen bli mer fokuserad på tjänster i framtiden. Problemet i köksmiljöer är att en av fyra matkassar slängs– utmaningen är hur matavfallet i köken kan minskas? Lösningen hämtades från rymden med näringsdata för astronauter. Kunskaper om det individuella näringsbehovet överförs till en mobilapplikation som interagerar med köket, restaurangköket eller matbutiken. Både näring och avfall optimeras, precis som på rymdstationen.

Cases