2012-04-20 Ungas Idétåg

YouTube Preview Image

Mellan den 20 april och 11 maj pågår tågturnén Ungas Idétåg genom hela Sverige. Turnén är en del av Tillväxtverket och VINNOVAs gemensamma program Ungas Innovationskraft. Tåget besöker 12 städer från söder till norr med heldagsstopp. Förutom de 12 stoppen ute i landet inleds turnén med ett heldagsevent på Stockholm centralstation den 20 april, (kl 7-19). Syftet med tåget är att besökarna när de lämnar tåget ska ha med sig kunskap och verktyg för att gå från idé till handling.

För mer information om turnén gå in på www.ungasinnovationskraft.se

Facebook: www.facebook.com/UngasIdetag

Twitter: #idetåget


Rymdstationen

Idétåget består av fyra vagnar där det finns möjlighet att få inspiration och rådgivning. I vagn 3 finns möjlighet att mingla, träffa personer som har gått från idé till handling och knyta viktiga kontakter.

I vagnen genomförs även en workshop med Umbilical Design - 14.00 – 17.00

Vill du innovera för framtiden med inspiration från rymden? Delta på rymdstationen  - ett innovationsbord som Umbilical Design leder i vagn 3. Under eftermiddagen ingår du i ett team på 4-6 personer för att lösa framtida problem för en hållbarare livsstil på jorden med hjälp av rymdteknik. För att komma fram till en lösning utgår man från astronautens vardag på rymdstationen.

Med din vardag som utgångspunkt, tillsammans med besökarna i vagnen och övriga innovationssystemet på din ort, tar vi fram idéer och koncept som kan skapa spännande projekt på din ort. Inga förkunskaper krävs för övningen.

Vi rekryterar teamet på förhand – anmäl dig här.

 

Om Umbilical Design och Down to Earth

Down to Earth är ett innovationsprojekt initierat av Umbilical Design AB som drivs i samverkan med partners i den privata och offentliga sektorn. Syftet är att stimulera svensk industri till att skapa nya och spännande arbeten för unga människor baserade på hållbara koncept och rymdteknologier. Med rymden som inspiration vill vi utveckla en trestegsraket för ökad innovationskraft. Läs mer om vår satsning på ungas innovationskraft här.

 

Om Tillväxtverket och VINNOVA

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverkets arbete bidrar till hållbar tillväxt. VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige.

Om programmet Ungas Innovationskraft

Tillväxtverket och VINNOVA driver på uppdrag av regeringen det gemensamma programmet, Ungas Innovationskraft. Syftet är att möjliggöra att fler unga (18-30 år) förverkligar sina idéer samt tillvarata ungas perspektiv för ökad innovationskraft i Sverige. Programmes insatser handlar om att stimulera, utveckla och kommersialisera ungas idéer. För mer information gå in på www.ungasinnovationskraft.se, www.tillvaxtverket.se eller www.vinnova.se.

Om Ungas Idétåg

Ungas Idétåg är en aktivitet inom Tillväxtverket och VINNOVAs gemensamma program Ungas Innovationskraft. Våren 2012 besöker Ungas Idétåg 13 städer i Sverige. Besökarna är unga (18-30 år) som vill gå från idé till handling eller behöver inspiration till idéer. På tåget finns rådgivare, förebilder, inspiration, seminarier, workshop och mingel. I samband med tåget arrangeras även regionala samtal på temat: hur ska det regionala innovationsstödsystemet bli bättre på att tillvarata ungas innovationskraft?

Mer information om Ungas Idétåg, de olika stoppen och hur man anmäler sig finns på www.ungasinnovationskraft.se.

 

 

 

Events