Ungas Innovationskraft

In 2012, the Down to Earth project focus on developing methods and processes to stimulate youth ideas, develop and commercialize youth innovations, with support from VINNOVA – the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems, and Tillväxtverket – the Swedish Agency for Economic and Regional Growth. More information in Swedish:

Down to Earth är ett innovationsprojekt initierat av Umbilical Design AB som drivs i samverkan med partners i den privata och offentliga sektorn. Syftet är att stimulera svensk industri till att skapa nya och spännande arbeten för unga människor baserade på hållbara koncept och rymdteknologier. Umbilical Design grundades 2001 av industridesignern Cecilia Hertz och har sedan starten arbetat med rymddesign i samarbete med NASA och den europeiska rymdorganisationen ESA. Ett urval kunder: Volvo Cars, Electrolux, Academedia, Lidköpings kommun, Scania, Svenska Institutet.

Under året 2011/2012 vidareutvecklar vi Down to Earth innovationsprocess med fokus på unga, med delfinansiering genom Vinnova och Tillväxtverkets utlysning ”Ungas innovationskraft” samt med stöd av Sveriges kommuner och landsting (SKL) för regional tillväxt och samhällsutveckling. Vi vill stärka nuvarande arbetsmodeller för att involvera unga i skarpa utvecklingsprojekt för industriell förnyelse. Med rymden som inspiration vill vi utveckla en trestegsraket för ökad innovationskraft:

  • Idéverktyg – som stimulerar ungas idéer
  • Back-office team – struktur för att utveckla ungas idéer
  • Outcubator – där unga tar vidare idéer och koncept för kommersialisering

Inom ramen för vår satsning ämnar vi genomföra en förstudie och aktiviteter, som en del i detta vill vi nu engagera representanter för en tilltänkt ”expertgrupp” och ”referensgrupp med unga”. En viktig del i målsättningen är att visa nyttan med rymd och unga för industrin och samhället genom att skapa en attraktiv och lönsam arbetsmodell med potential att generera förnyelse och tillväxt.

Contact:

Cecilia Hertz
Initiator and Managing Director
+4670-575 46 51
cecilia.hertz@umbilicaldesign.se

 

Pressmeddelande 2011-11-15 från VINNOVA och Tillväxtverket

“Tusentals unga personer i hela landet i åldrarna 18-30 år får nu möjlighet att förverkliga sina idéer och ökad kunskap om idéutveckling och kommersialisering. Till Tillväxtverkets och VINNOVAs gemensamma satsning Ungas Innovationskraft kom 100 idéskisser in. Sammanlagt 22 projekt i olika delar av landet får dela på 19 miljoner kronor.

Det handlar om  att  sammanföra  ungas idékraft  med  rymddesign,  utveckla mikrofinansiering för unga och låta unga i Malmös miljonprogram själva vara med och utforma framtidens boende. De organisationer och företag som får medel driver projekt där unga personer är målgruppen för aktiviteterna.

- Att satsa på ungas innovationskraft är en viktig framtidsfaktor. Ungas idéer är en kraft att räkna med men framförallt viktig att ta till vara, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA.

Ungas innovationskraft är ett uppdrag från Näringsdepartementet till Tillväxtverket och VINNOVA att stimulera unga personer 18-30 år till att skapa idéer, utveckla och kommersialisera dem. En av aktiviteterna inom uppdraget är en möjlighet för företag/organisationer att söka pengar för att stimulera ungas innovationskraft.”

Länk till programmet Ungas innovationskraft.